Chống DDoS

Chọn gói dịch vụ phù hợp với công việc kinh doanh của bạn!
 • Free

  Miễn phí!
  Đăng ký
  • Includes
  • 1 Shared IP
  • 1 Protected Domain
  • 50MB FREE Cache CDN
  • no Rate limit Control
  • no SSL
  • No Support
 • Professional

  500,000/mo
  Đăng ký
  • Dành cho vps hay các website nhỏ, lượt truy cập thấp như; blog, landing page,..
  • All free features, and plus
  • 1 Shared IP
  • full Rate Limit Control
  • 200MB Cache CDN Speed-up for website
  • SSL yes, include Free-SSL
  • Only Email Support
  • No Money back Guarantee
 • Business

  3,000,000/mo
  Đăng ký
  • Bảo vệ cho VPS, server vật lý hay các website có truy cập nhiều, cần độ ổn định cao
  • All Pro features, and plus
  • 1 Public IP
  • Graph Meter
  • 2GB Cache CDN Speed-up website
  • full CDN Cache Control
  • Email, Chat, Ticket Support 24/7
  • 95% Uptime Money back Guarantee