Thông báo

Oct 14th Bảo mật website

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO MẬT
Đánh giá và thiết kế bảo mật Website ở mức hạ tầng, mức mô hình, mức hệ điều hành, mức ứng dụng
Chúng tôi xây dựng giải pháp dựa theo tiêu chuẩn mà các hệ thống website lớn đang sử dụng như dantri.com.vn, tiki.vn, lazada.vn, kenh14.vn,..