Thông báo

Jun 23rd MaxCloud cung cấp gói miễn phí chống DDoS

Bảo vệ Website, máy chủ của bạn khỏi các cuộc tấn công DDoS. Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để kích hoạt bảo vệ miễn phí chặn các cuộc tấn công DDoS.MaxCloud bảo vệ bạn khỏi tấn công DDoS qua hệ thống lọc DDoS Smart-Fillter, và dùng lớp Cache (bộ nhớ đệm) ... Xem tiếp »

May 19th Quản trị hệ thống

Dashboard quản lý cấu hình tại:  Dashboard.maxcloud.vn